ZAKON O EVIDENCIJAMA I STATISTIČKIM ISTRAŽIVANjIMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 53/2007) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se vrste, sadržaj i način vođenja evidencija i korišćenja podataka iz tih evidencija u oblasti zdravstvene zaštite, osnovna medicinska dokumentacija, pomoćna sredstva za vođenje evidencija, statistička istraživanja i nadzor...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021