ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U TUZLANSKOM KANTONU (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/2017, 10/2017, 10/2018 i 14/2018) POGLAVLJE I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuje se radno-pravni status državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton), ako za određene državne službenike posebnim...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021