ZAKON O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 59/2014) Ovo je autorski zakon (precisceni tekst) preuzet od advoaktske kancelarija Prnjavorac, pravnog eksperta za drzavljanstvo Bosne i Hercegovine: https://advokat-prnjavorac.com I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se uređuju način, uslovi i postupak za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srpske. Član 2 (1) Svi državljani...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021