ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 100/2011, 103/2011 – ispr., 67/2013 i 123/2020) Član 1 Ovim zakonom propisuju se i utvrđuju administrativne takse (u daljem tekstu: takse) za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i nosiocima javnih ovlašćenja kojima je zakonom povjereno rješavanje u upravnim stvarima o...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021