Zabrana konkurencije poslodavcu regulisana je Zakonom o radu Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2016 i 66/2018). Poslodavac ugovorom o radu, u cilju zaštite svojih prava i interesa, može predvidjeti klauzulu “zabrana konkurencije poslodavcu”, kako bi spriječio svoga radnika da određena znanja, informacije ili poznanstva iskoristi u radu za konkurentsku firmu i na taj način...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021