ODLUKA O NAČINU ORGANIZOVANJA, UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA U BRČKO DISTRIKTU BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 7/2018, 43/2018, 54/2018 i 14/2019) I. OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom Odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja, upravljanja, korištenja i način naplate na javnim parkiralištima na području Brčko distrikta BiH. Član 2 Djelatnost iz člana...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021