Prenošenje vođenja postupka Član 27. Zakona o krivičnom postupku BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 3/2003, 32/2003 – ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)   Odluku o prenošenju nadležnosti za vođenje krivičnog postupka u fazi istrage po zahtjevu tužioca Tužilaštva...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021