PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2020, 24/2020, 33/2020, 55/2020, 78/2020, 90/2020, 107/2020 i 111/2020) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje su obavezna da ispunjavaju fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021