PRAVILNIK O SADRŽAJU I POSTUPKU VRŠENjA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA RADNIKA NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM U RADU SA OTROVIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2008) Član 1 (1) Ovim pravilnikom regulišu se način, postupak i sadržaj u vršenju zdravstvenih pregleda radnika zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom u radu sa otrovima. (2) Zdravstveni pregledi su prethodni, periodični...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021