Govoriti o Zakonu o radu, a ne spomenuti prava iz radnog odnosa je prosto nemoguće. Kada pomenemo Zakon o radu obično se tu sukobljavaju dva interesa to je interes poslodavaca i interes radnika. Zakon o radu je u svojim opštim odredbama definisao uopšte o radnim odnosima i naravno neminovno je propisao i prava i obaveze...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021