Notarski obrađena isprava u parničnom postupku Autor: Slavica Ćurić Notarski obrađena isprava u parničnom postupku Sudska praksa i rasterećenje sudova   1.  Uvod   Decentralizovana struktura državnog sistema BiH je u direktnoj vezi i sa načinom ostvarenja zaštite prava njenih građana. Ona otežava donošenje pojedinih propisa i njihovu primjenu na sve građane pod jednakim uslovima....

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021