KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 64/2017 i 104/2018 – odluka US) OPŠTI DIO GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Osnov i funkcija krivičnog zakonodavstva Republike Srpske Član 1 (1) Krivičnopravne odredbe sadržane u ovom zakoniku zasnivaju se na Ustavu Republike Srpske i opštepriznatim načelima i normama međunarodnog prava. (2) Osnovna funkcija krivičnog zakonodavstva Republike...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021