Organizovanje grupe za izvršenje krivičnog djela „krijumčarenje migranata” Član 189.a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015 i 35/2018)   Za postojanje krivičnog djela Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela „krijumčarenje migranata“ iz člana 189.a...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021