Stručni članciŠta je ugovor o radu?

 

 

Šta je ugovor o radu?

 

Ugovor o radu zaključuje se u pismenoj formi i može biti zaključen na određeno ili neodređeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti na period duži od dvije godine.

 

Ugovor o radu može se zaključiti na određeno vrijeme u slučajevima (Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine):

  • sezonskih poslova,
  • zamjene privremeno odsutnog zaposlenika,
  • rada na određenom projektu,
  • privremenog povećanja obima poslova, i
  • drugim slučajevima utvrđenim kolektivnim ugovor

 

Ugovor o radu na određeno vrijeme može se zaključiti u slučajevima (Zakon o radu Republike Srpske):

  • izvršavanja posla koji traje do 6 mjeseci,
  • privremenog povećanja obima posla,
  • zamjene odsutnog radnika do godinu dana,
  • obavljanja posla čije je trajanje unaprijed određeno prirodom i vrstom

 

Radni odnos zasnovan na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme prestaje istekom roka određenog tim ugovorom, ako se radnik i poslodavac drugačije ne sporazumiju. Poslodavac i radnik mogu se sporazumjeti da se važnost ugovora o radu na određeno vrijeme jednom ili više puta produži za određeni period, ali najduže do dvije godine od dana zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

 

Ugovor o radu može zaključiti lice koje je navršilo 15 godina života i koje ima opću zdravstvenu sposobnost za rad utvrđenu od strane nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ovlašćenog doktora medicine. Za zaključivanje ugovora o radu potrebna i saglasnost zakonskog zastupnika (roditelj ili staratelj). Maloljetno lice uživa posebnu zaštitu na radu i maloljetnik ne može zaključiti ugovor o radu za obavljanje poslova koji mogu ugroziti njegovo zdravlje, moral ili razvoj.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021