Stručni članciIspis iz bosanskog drzavljanstva – cijena, procedura

Ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena, procedura, dvojno državljanstvo, nekretnine…

Već od ranih 90-im godinama prošlog stoljeća advokatska kancelarija Prnjavorac je počela sa svim procedurama u vezi sa državljanstvom BiH. Ovaj članak smo preuzeli sa stranice: https://advokat-prnjavorac.com i mislimo da je izuzetno koristan i informativan, jer su u pitanju česta pitanja i odgovori na temu oko državljanstva BiH, kako dobiti državljanstvo BiH, pitanja dvojnog državljanstva BiH i drugih država, pitanja kako steći (dobiti) državljanstvo BIH te kako uraditi ispis iz državljanstva BiH, pitanje državljanstva BiH i nekretnine i sve ostalo vezano za pravna pitanja oko državljanstva. Bosanski konzulat Frankfurt ispis iz drzavljanstva / u Njemackoj – ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena 2022 / 2023

Advokatsku kancelariju Prnjavorac – svojim državljanima preporučuju Ambasada SR Njemačke, Američka ambasada, Austrijska Ambasada, Ambasada Velike Britanije, Ambasada Španije, Ambasada Italije u BiH, Ruska Ambasada i sve druge ambasade u BiH.

ispis iz bosanskog drzavljanstva preko advokata

Ko donosi odluke o ispis iz bosanskog državljanstva ili sticanju državljanstva BiH ?

Advokat: Odluke o sticanju ili prestanku bosanskohercegovačkog državljanstva (odricanje, otpust) donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, sektor za državljanstvo Sarajevo. Molba za sticanje, otpust ili odricanje iz državljanstva BiH mora se neposredno podnijeti Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Ukoliko uradim ispis iz bosanskog državljanstva, da li gubim pravo na nekretnine ?

Advokat: Ne gubite pravo na nekretnine, također možete i kupiti nove nekretnine po principu reciprociteta.

Da li možete za mene uraditi ispis iz bosanskog državljanstva, bez dolaska u BiH ?

Advokat: Možemo, na osnovu punomoći koju ovjeravate u inostranstvu, Vaš dolazak u BIH nije potreban radi procedure ispis iz državljanstva BiH.

Da li moram imati određen JMBG da bih radio proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat: Sva lica moraju imati određen jedinstveni matični broj da bi mogli raditi postupak ispis iz bosanskog državljanstva.

Koliko traje procedura ispis iz BiH drzavljanstva ?

Advokat: Nadležni organ odnosno Ministarstvo civilnih poslova BiH proceduru ispis iz BiH drzavljanstva moraju riješiti u periodu od 60 dana od primanja uredne prijave sa urednom dokumentacijom. Odluke o odbijanju prijave za sticanje državljanstva BiH ili otpust iz državljanstva BiH, odluke da se oduzme državljanstvo BiH, moraju sadržavati razloge u pisanoj formi.

Uradio sam proceduru ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, prilikom dolaska u BiH da li sam dužan da prijavim svoj boravak ?

Advokat: Kao stranac ste dužni da prijavite svoj boravak u BiH prilikom dolaska. Strani državljani su obavezni prijaviti boravište Službi za poslove sa strancima u jednom od njenih 16 terenskih centara širom BiH ukoliko imaju namjeru boraviti duže od tri dana, u roku od osam dana od dana dolaska u mjesto prebivališta ili od dana promjene adrese stanovanja. Ukoliko promijenite svoje boravište / prebivalište u BiH dužni ste prijaviti promjenu adrese. Također ste dužni odjaviti svoj boravak u BiH kada izlazite iz BiH.

U inostranstvu sam zaključila brak i promijenila prezime, da li se to mora prijaviti u Bosni i Hercegovini prije postupka ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat: Obavezno, prezime koje imate u inostranstvu mora biti i u Bosni i Hercegovini upisano.

Usvojen sam u inostranstvu, te sam na taj način odlukom suda promijenio prezime, da li mogu uraditi postupak ispis iz bosanskog državljanstva, a da ne regulišem prezime u BIH ?

Advokat: Da bi ste mogli raditi proceduru ispis iz bosanskog državljanstva, Vaše prezime u BiH mora biti isto kao u inostranstvu. Potrebno je prvo provesti proceduru priznanje strane sudske odluke o usvojenju u BiH, zatim provesti rješenje o priznanju strane sudske odluke u matične knjige, regulisati prezime, a zatim postupak odricanje državljanstva BiH.

Da li je za mene jednostavnije da radim ispis iz bosanskog državljanstva (odricanje bosanskog državljanstva) ili otpust iz državljanstva BiH, sa ciljem prestanka državljanstva BiH ?

Advokat: Procedura ispis iz bosanskog državljanstva (odricanje bosanskog državljanstva) je mnogo jednostavnija od procedure otpusta iz BiH državljanstva, jer je za istu potrebno manje dokumentacije iz BiH. Oba postupka rezultiraju prestanak državljanstva BiH danom preuzimanja rješenja o prestanku državljanstva BiH.

Uradio sam postupak ispis iz državljanstva BiH u međuvremenu sam izgubio uslove za sticanje državljanstva Njemačke / Austrije, šta da radim – sada sam osoba bez državljanstva ?

Advokat: Zavisno od Vaše pravne situacije, a sukladno Konvenciji o državljanstvu, postoji rješenje za Vas da se vrati državljanstvo Bosne i Hercegovine i poništi rješenje o prestanku državljanstva BiH, koje je za Vas prestalo u postupku ispisa iz bosanskog državljanstva.

 

Da li može maloljetno dijete samo raditi proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ?ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena 2023 / 2022

Advokat: Sa mldb djetetom mora proći jedan od roditelja kako bi uradili procedura ispisa iz bosanskog državljanstva, uz saglasnost onog roditelja koji ne radi proceduru odricanja od državljanstva odnosno ako je roditelj stranac dokaz o stranom državljanstvu roditelja. Izuzetak postoji kada je već ranije jednom roditelju prestalo BiH državljanstvo u proceduri ispis iz bosanskog državljanstva.

 

Imam dvojno državljanstvo BiH i Hrvatske, kakva su moja prava u BiH kao strani državljanin ?
Bosanski konzulat Frankfurt ispis iz drzavljanstva

Advokat: Nosioci dvojnog državljanstva se na teritoriji BiH tretiraju kao bh građani i imaju sva prava i dužnosti koje imaju i BiH državljani.

 

Da li mogu da vratim državljanstvo Bosne i Hercegovine, proceduru ispis iz bosanskog državljanstva sam obavio prije nekoliko godina da bih stekao državljanstvo Njemačke ?

Advokat: Obzirom da je Vama BiH državljanstvo prestalo u proceduri ispis iz BiH državljanstva – odnosno prestalo Vam je BiH državljanstvo odricanjem ili otpustom, možete podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava 1. tač. 1. i 2.., samo ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak. Međutim Bosna i Hercegovina ima ugovor o dvojom državljanstvu samo sa tri države, morate sačekati da BiH postane članica EU – jer samo u tom slučaju većina država odobrava dvojno državljanstvo.

 

Kako se dokazuje državljanstvo Bosne i Hercegovine ?

Advokat: Državljanstvo BiH i državljanstvo entiteta se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu BiH i uvjerenjem o državljanstvu entiteta ili pasošem Bosne i Hercegovine.

 

Administrativna taksa za državu Bosnu i Hercegovinu za ispis iz bosanskog državljanstva iznosi 430,- EUR za porodicu, recite nam da li je porodica brat i sestra ako rade proceduru bez roditelja ?
Ministarstvo civilnih poslova BiH ispis iz drzavljanstva

Advokat: Prema Zakonu za članove uže porodice – bračni par i djeca, plaća se jedna taksa za ispis iz bosanskog državljanstva pod uslovom da svi žive na istoj adresi, a za punoljetnu djecu preko 23 godine starosti potrebno je dostaviti dokaze da su nezaposleni ili na redovnom školovanju. Dakle brat i sestra ispunjavaju uslove da plate jednu administrativnu taksu za ispis iz BiH državljanstva samo pod uslovom da sa njima proceduru radi bar jedan od roditelja i da su mlađi od 23 godine te svi skupa žive na istoj adresi. Koliko kosta ispis iz bosanskog drzavljanstva 2023 / 2022

 

Živim u Austriji / Njemačkoj, pored garancije za sticanje državljanstva Austriji / Njemačke / Austrije, imam i državljanstvo Hrvatske, s obzirom da je administrativna taksa za ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, a radi posjedovanja državljanstva Hrvatske 110 EUR-a da li ja mogu raditi ovu proceduru preko državljantva Hrvatske ?

Advokat: Proceduru ispisa iz BiH državljanstva preko državljanstva Hrvatske možete raditi samo pod uslovom da ste i dalje prijavljeni sa adresom prebivališta u Hrvatskoj – potrebno je napomenuti da je u Hrvatskoj stupio novi Zakon o prebivalištu od 01.01.2013.g. koji nalaže da lica koja zaista ne žive na adresi u Hrvatskoj su dužna da se odjave sa adrese (jedno fizičko lice jedna adresa u EU).

 

Da li proceduru ispis iz bosnskog državljanstva mogu uraditi ako nisam izmirio nužne doprinose, poreze ili druge zakonske obaveze plaćanja utvrđene pravosnažnim odlukama nadležnih organa BiH ? advokata za ispis iz bosanskog drzavljanstva

Advokat: Možete uraditi proceduru odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine, ali ne bi mogli postupak otpusta iz državljanstva BiH; jer je isto nužno u proceduri otpusta.

 

Koliko košta ispis iz bosanskog državljanstva 2023 / 2022 – administrativna taksa, ako proceduru prvo radim ja i sin, a nakon pola godine muž i kćerka (nemamo svi garanciju u istom trenutku) ?

Advokat: U toku jedne kalendarske godine, jedna porodica plaća jednu administrativnu taksu za ispis iz bosanskog državljanstva. Dakle ako se Vaša porodica radi ispis iz bosanskog državljanstva u istoj kalendarskoj godini ukupno će biti jedna administrativna taksa.

 

 

Nakon postupka ispis iz državljanstva BiH sam primio državljanstvo Njemačke / Austrije, želim koristiti stranu vozačku dozvolu u BiH ?

Advokat: Sa obzirom da ste uradili postupak ispis iz bosanskog državljanstva Vi kao stranac želite da možete upravljati motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole u periodu od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Stranac kojem je odobren privremeni ili stalni boravak u Bosni i Hercegovini od dana odobrenja može da upravlja motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole u periodu od šest mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu. Poslije 6 mjeseci važeća strana vozačka dozvola zamijenit će se na njegov zahtjev (bez polaganja vozačkog ispita) domaćom ili međunarodnom vozačkom dozvolom za upravljanje onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za čije su upravljanje ovlašteni stranom vozačkom dozvolom.

 

Da li mogu uraditi proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ako se protiv mene vodi krivični postupak u BiH ?

Advokat: Možete uraditi proceduru odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine, ali ne bi ste mogli postupak otpusa iz državljanstva BiH, jer se navedeno uvjerenje traži u proceduri otpusa državljanstva BiH.

 

Prije nekoliko godina uradio sam ispis iz bosanskog državljanstva radi sticanja Njemačkog državljanstva, želim osnovati firmu u BiH kako je u pogledu plaćanje poreza za strane državljane

Advokat: Osobe koja imaju strano državljanstvo nakon što su uradile ispis iz državljanstva BiH, a žele da registruju preduzeće, otvore samostalnu djelatnost ili se pak zaposle kod nekog poslodavca, dužne su nakon registracije preduzeća odnosno samostalne djelatnosti, nadležnom poreskom organu u mjestu registracije, podnijeti prijavu za registraciju na propisanom obrascu, a strani državljani koji se zaposle kod poslodavca podnose prijavu za registraciju na obrascu nakon čega im poreska uprava dodjeljuje JIB, odnosno poreski broj.

 

Proceduru ispis iz BiH državljanstva želimo uraditi moje maloljetno dijete i ja kao majka, otac djeteta ne želi raditi proceduru ispis iz bosanskog državljanstva, da li može na takav način ?

Advokat: Postupak je moguće obaviti uz saglanost oca djeteta koji ne radi postupak zajedno sa Vama, ili uz saglasnost Vas kao majke roditelja. Kada je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države. U slučaju kada je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom od roditelja oduzeto roditeljsko pravo, prilaže se odluka suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju, sudska odluka se mora priznati u Bosni i Hercegovini.

 

Prije nekoliko godina sam podigao kredit, zatim sam odselio trajno u inostranstvo i proveo proceduru ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, zanima me da li sam dužan vratiti kredit pošto nisam više državljanin BiH ?

Advokat: Kredit ste dužni vratiti bez obzira na vaše državljanstvo ili prebivalište.

 

Ako imam pasoš Bosne i Hercegovine, da li ga mogu zadržati nakon okončanja postupka ispis iz državljanstva BiH ?

Advokat: Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i kada se stranci uruči rješenje o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o ispisu iz bosanskog državljanstva od strane Ministarstva civilnih poslova BiH, osoba koja ima putnu ispravu BiH, a kojoj prestaje državljanstvo, dužna je predati putnu ispravu BiH ovlaštenom službeniku na trajno deponovanje u Ministarstvo. Dakle pasoš Bosne i Hercegovine se trajno oduzima, nije ga moguće vratiti.

Stekao sam uslove za državljanstvo Njemačke / Austriji te primio garanciju za sticanje državljanstva nakon što uradim ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, međutim ja i nemam državljanstvo BiH. Moja mama je državljanin BiH, tata mi je stranac, nisam rođen u BiH, kako je moguće da od mene zahtijevaju ispis iz bosanskog državljanstva kojega nemam, sada imam 18 godina.

Advokat: Prema Zakonu o državljanstvu BiH, član 6 (sticanje državljanstva BiH porijeklom), stav 4 navodi: „Ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.“ Dakle u konkretnom slučaju Vi imate pravo na državljanstvo BiH u skladu sa Zakonima BiH, potrebno je da izvršite upise u knjigu državljana BiH, zatim knjigu rođenih BiH, kako bi zatim nakon svih postupak proveli proceduru odricanja od državljanstva BiH.

 

Zašto je moje rješenje o odricanju BiH državljanstva napisano ćirilićnim pismom ?
Advokat: Službena pisma u BiH su latinica i ćirilica.

 

Da li Uvjerenje o državljanstvu BiH ima trajni karakter ?

Advokat: U skladu sa mišljenjem Sektora za državljanstvo i putne isprave Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 06-30-2-684/14 od 25.02.2014. g, uvjerenje o državljanstvu nema trajni karakter, jer državljanstvo može prestati po zahtjevu građanina uz ispunjavanje određenih uslova, a u određenim slučajevima i odlukom nadležnog organa. Dakle, činjenica državljanstvo je promjenljiva kategorija i niti jednim propisom u Bosni i Hercegovini, što uključuje propise entiteta i Brčko Distrikta, nije propisan neograničen rok važenja uvjerenja o državljanstvu BiH. Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu BiH podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa.

 

 

Nakon što Vama predam svu dokumentaciju koja je neophodna za proceduru odricanja bosanskog državljanstva da li mogu da zadržim pasoš BiH jer mi je potreban za putovanje ?

Advokat: Pasoš BiH možete koristiti sve dok je kod Vas u posjedu, i nije smetnja da za Vas uredno pokrenemo postupak odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, ali nam je pasoš BiH u orginalu ukoliko isti posjedujete potreban da bi mogli završiti proceduru; jer se isti polaže u orginalu prilikom dizanja rješenja o prestanku državljanstva BiH.

 

Šta je u pogledu vojske i vojnog roka i procedure ispisa iz bosanskog državljanstva ?

Advokat: U Bosni i Hercegovini ne postoji obavezni vojni rok.

 

Moja majka i otac su bili državljani BiH u trenutku mog rođenja, međutim ja nisam upisana u Bosni i Hercegovini niti u knjizi rođenih niti knjizi državljana BiH, da li možete za mene da izvadite potvrdu da nisam državljanin BiH, da ne radim proceduru ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat: Potvrda da niste državljanin BiH se ne može izdati na državnom nivou jer u BiH ne postoji nadležni državni organ koj ima evidenciju da li je lice državljanin BiH ili nije. Moguće je dobiti uvjerenje u lokalnom matičnim uredu gdje se vode Vaši roditelji da Vi nemate državljansvo Bosne i Hercegovine, ali je posebno bitno da znate da Vi po Zakonu o državljanstvu BiH imate pravo na državljanstvo BiH na osnovu roditeljima, i da će od Vas vlasti u inostranstvu tražiti da se naknadno upišete u knjigu državljana BiH i knjigu rođenih, a zatim obavite proceduru ispis iz BiH državljanstva.

 

Koliko košta ispis iz bosanskog državljanstva, preko Vas kao advokata za ispis iz bosanskog državljanstva ?

Advokat: Cijena procedure ispis iz bosanskog državljanstva preko advokata zavisi od Vašeg individualnog predmeta, odnosno od toga koliko članova porodice radi proceduru, da li posjedujete pasoš i ličnu kartu BiH, te drugih individualnih ličnih podataka.

 

Zanima nas tumačenje Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegivine nakon donošenja Rješenja od strane Ustavnog suda BiH dana 29.09.2012. g kojom je utvrđeno da da čl. 17. i 39. stav 1. Zakona o državljanstvu nisu u skladu sa Ustavom BiH.

Advokat: Odlukom Ustavnog suda BiH broj: U-9/11 od 23.09.2011. g, utvrđeno je da čl. 17. i 39. stav 1. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 82/05, 43/09 i 76/09), nisu u skladu sa članom I/7.b) i d) Ustava Bosne i Hercegovine i naloženo njeno izvršenje u roku od šest mjeseci. Rješnjem Ustavnog suda BiH broj: U-9/11 od 28.09.2012. godine, utvrđeno je da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije izvršila navedenu Odluku Ustavnog suda BiH u ostavljanom roku, te da navedene zakonske odredbe prestaju da važe narednog dana od dana objavljivanja tog Rješenja u Službenom glasniku BiH. U skladu sa nevedenim, državljani BiH koji su stekli, odnosno koji steknu državljanstvo druge države bez odricanja od državljanstva BiH, ostaju državljani Bosne i Hercegovine, jer je poništavanjem navedenih zakonskih odredbi od strane Ustavnog suda BiH, prestala pravna mogućnost da im nadležni organi BiH utvrde prestanak državljanstva BiH zbog sticanja državljanstva druge države. Državljani BiH koji su se u postupku sticanja drugog državljanstva uradili ispis iz državljanstva BiH, odricanjem od bosanskog državljanstva su postali stranci i navedena Odluka Ustavnog suda BiH nema nikakvog uticaja – nije pravno relevantna za njihov državljanski status. Oni, kao i svi drugi stranci, u postupku eventualnog sticanja državljanstva BiH, moraju ispuniti zakonske uslove propisane odredbama čl. 9.-13. navedenog Zakona (odredbe o naturalizaciji i olakšanoj naturalizaciji).

 

Članak je preuzet sa stranice: https://advokat-prnjavorac.com/

 

Zadnje izmjene: 15.03.2023

Napisan izvorno clanak o drzavljanstvu BiH: 02.03.2020

 

 

 

 

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021