ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 10/2018 – prečišćen tekst) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom osnivaju se ministarstva, uprave i upravne organizacije Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), određuje njihova nadležnost i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje. Član 2 Ministarstva...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021