Stručni članciDa li su roditelji dužni da me izdržavaju dok sam maloljetan?

Da li su roditelji dužni da me izdržavaju dok sam maloljetan?

 

Za podizanje djeteta i zadovoljavanje njegovih osnovnih potreba odgovorni su njegovi roditelji. Roditelji se trebaju brinuti o djeci ravnopravno i sporazumno, sa istim obavezama i dužnostima, bez obzira na to da li se radi o djeci iz bračne, vanbračne zajednice ili o usvojenoj djeci. Jedan od roditelja će se starati o djetetu, u slučajevima ako je drugi roditelj: umro, proglašen umrlim, spriječen da se stara o djetetu, ako mu je oduzeto roditeljsko staranje ili ako mu je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost. Roditelj koji ne ostvaruje roditeljsko staranje, ili kojem je ograničeno ili oduzeto roditeljsko staranje, ne oslobađa se dužnosti izdržavanja djeteta. U slučaju ako roditelj/i ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze prema djetetu, za rješavanje ovih pitanja nadležan je organ starateljstva u općini u kojoj roditelj/i ili dijete imaju prebivalište, odnosno boravište.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021